Szybki kontakt: +48 501 715 393

Ignorantia Juris Nocet

Blog

nakaz eksmisji

Kiedy i jak można dokonać eksmisji z mieszkania?

Eksmisja z mieszkania to proces prawny, który polega na usunięciu lokatora z zajmowanego lokalu. W Polsce procedura ta jest ściśle regulowana przez przepisy prawa i może zostać przeprowadzona jedynie na podstawie wyroku sądowego. Eksmisja może być konieczna w przypadku naruszenia warunków najmu, takich jak zaleganie z płatnościami czynszu czy niewłaściwe korzystanie z mieszkania. Przeprowadzenie eksmisji wymaga ścisłego przestrzegania procedur, aby uniknąć nielegalnych działań i zapewnić ochronę praw obu stron – właściciela nieruchomości i lokatora. Fachową pomoc prawnika w Działdowie można uzyskać w Kancelarii Radcy Prawnego Magdaleny Rząp. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Czytaj więcej

rozdzielność majątkowa

Kiedy warto rozważyć rozdzielność majątkową?

Zawarcie małżeństwa oznacza dla wstępujących w ten związek osób sporo konsekwencji prawnych pojawiających się w wielu różnych obszarach, w tym kwestiach majątkowych. Obowiązujące przepisy dają tu jednak dość dużą swobodę i pozwalają obu osobom na dopasowanie ustroju majątkowego do swej sytuacji osobistej oraz zawodowej, a także planów czy przewidywanego rozwoju wypadków, jeśli chodzi o karierę bądź podejmowane wyzwania. Mechanizmem, który to umożliwia, jest zdecydowanie o rozdzielności majątkowej. W Działdowie można to zrobić, uzyskując fachowe wsparcie w Kancelarii Radcy Prawnego Magdaleny Rząp. Przyjrzyjmy się bliżej sprawom związanym z majątkiem małżeństwa.

Czytaj więcej

spotkanie z prawnikiem

Jak uzyskać stwierdzenie nabycia spadku?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz ze śmiercią właściciela posiadany przez niego majątek przechodzi na rzecz jego najbliższych krewnych w zależności od stopnia ich pokrewieństwa na zasadach określonych w kodeksie cywilnym albo trafia do osób, które zostały wymienione w sporządzonym zawczasu testamencie. W zależności od sytuacji spadkobiercami mogą więc zostać zarówno członkowie rodziny, jak i osoby fizyczne całkowicie obce testatorowi, a także osoby prawne np. wszelkiego rodzaju fundacje. W sprawach związanych z dziedziczeniem istotne będzie więc właściwe stosowanie prawa spadkowego. W Działdowie w tym obszarze specjalizuje się Kancelaria Radcy Prawnego Magdaleny Rząp, oferująca pomoc w załatwianiu wszystkich spraw spadkowych, w tym uzyskiwaniu stwierdzenia nabycia spadku.

Czytaj więcej

dłoń trzymająca noworodka

Jak uzyskać prawo do opieki nad dzieckiem?

Po rozwodzie należy również ustalić, kto i w jakim zakresie będzie sprawował opiekę nad dzieckiem. W sytuacjach, gdy rodzice nie są w stanie porozumieć się co do dobra własnego potomstwa, rola sądu i odpowiednich instytucji może okazać się nieunikniona. Jakie są kluczowe aspekty procesu ubiegania się o opiekę nad dzieckiem?

Czytaj więcej

ojciec z synem na hamaku

Na czym polega ustalenie ojcostwa?

Ustalenie ojcostwa w polskim prawie to skomplikowany proces, który wymaga dokładnego rozważenia praw i interesów wszystkich zainteresowanych stron. Aby ustalić ojcostwo, konieczne jest udowodnienie, że mężczyzna jest biologicznym ojcem dziecka. W tym artykule przedstawimy przegląd wymogów dotyczących ustalenia ojcostwa w polskim prawie. Zapraszamy do przeczytania przygotowanego przez nas wpisu do końca.

Czytaj więcej

młotek sędziowski i polskie banknoty

Jak ustalić wysokość alimentów?

Prawo nie określa widełek, które odnosiłyby się do wysokości alimentów. Oznacza to, że nie ma ani górnej, ani dolnej granicy tego świadczenia. Wbrew pozorom nie da się oszacować orientacyjnej kwoty na podstawie np. wieku dziecka. Wszystko zależy bowiem wyłącznie od indywidualnych okoliczności towarzyszących danej sprawie. Co sąd bierze pod uwagę w toku postępowania? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz poniżej.

Czytaj więcej

zwinięty zwój ostatniej woli testamentu

Co zrobić dziedzicząc spadek zadłużonego spadkodawcy?

Wraz ze spadkiem można odziedziczyć po zmarłym zarówno aktywa, jak i pasywa. Niekoniecznie więc przyjęcie masy spadkowej jest korzystne dla spadkobiercy. Tylko co zrobić, kiedy dziedziczy się spadek zadłużonego spadkodawcy? Czy można zrezygnować z jego przyjęcia? Czym jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza i kiedy warto się na nie zdecydować? W dalszej części przygotowanego przez nas wpisu postaramy się odpowiedzieć na te pytania.

Czytaj więcej

sprawa rozwodowa

Czy w sprawach rozwodowych musi być powołany świadek?

Osoby przygotowujące się do wytoczenia powództwa o unieważnienie małżeństwa zastanawiają się, co zalicza się w poczet materiału dowodowego, jakie dokumenty należy przygotować. Powtarza się, że w każdej sprawie rozwodowej musi zostać powołany świadek. Czy to prawda?

Czytaj więcej

spotkanie biznesowe

Na czym polega przekształcenie spółki?

Prowadząc spółkę jawną, partnerską czy też spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością niekiedy istnieje konieczność nadania jej innej formy prawnej — przekształcenia z zachowaniem tożsamości majątkowej i podmiotowej. Jakie spółki można przekształcić? Jak wygląda przebieg zmiany formy prawnej spółki?

Czytaj więcej

likwidacja

Co warto wiedzieć na temat rozwiązania spółki?

Rozwiązanie spółki wiąże się z wypisaniem jej z KRS, po czym traci ona zdolność sądową i przestaje istnieć, czyli prowadzić przedsiębiorstwo. Uchwała o jej likwidacji może zostać podjęta przez wspólników w każdym czasie trwania działalności. W trakcie rozwiązania stosowane są odpowiednie przepisy dotyczące stosunków wewnętrznych oraz zewnętrznych spółki.

Czytaj więcej