Szybki kontakt: +48 501 715 393

Ignorantia Juris Nocet

Blog

dłoń trzymająca noworodka

Jak uzyskać prawo do opieki nad dzieckiem?

Po rozwodzie należy również ustalić, kto i w jakim zakresie będzie sprawował opiekę nad dzieckiem. W sytuacjach, gdy rodzice nie są w stanie porozumieć się co do dobra własnego potomstwa, rola sądu i odpowiednich instytucji może okazać się nieunikniona. Jakie są kluczowe aspekty procesu ubiegania się o opiekę nad dzieckiem?

Czytaj więcej

ojciec z synem na hamaku

Na czym polega ustalenie ojcostwa?

Ustalenie ojcostwa w polskim prawie to skomplikowany proces, który wymaga dokładnego rozważenia praw i interesów wszystkich zainteresowanych stron. Aby ustalić ojcostwo, konieczne jest udowodnienie, że mężczyzna jest biologicznym ojcem dziecka. W tym artykule przedstawimy przegląd wymogów dotyczących ustalenia ojcostwa w polskim prawie. Zapraszamy do przeczytania przygotowanego przez nas wpisu do końca.

Czytaj więcej

młotek sędziowski i polskie banknoty

Jak ustalić wysokość alimentów?

Prawo nie określa widełek, które odnosiłyby się do wysokości alimentów. Oznacza to, że nie ma ani górnej, ani dolnej granicy tego świadczenia. Wbrew pozorom nie da się oszacować orientacyjnej kwoty na podstawie np. wieku dziecka. Wszystko zależy bowiem wyłącznie od indywidualnych okoliczności towarzyszących danej sprawie. Co sąd bierze pod uwagę w toku postępowania? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz poniżej.

Czytaj więcej

zwinięty zwój ostatniej woli testamentu

Co zrobić dziedzicząc spadek zadłużonego spadkodawcy?

Wraz ze spadkiem można odziedziczyć po zmarłym zarówno aktywa, jak i pasywa. Niekoniecznie więc przyjęcie masy spadkowej jest korzystne dla spadkobiercy. Tylko co zrobić, kiedy dziedziczy się spadek zadłużonego spadkodawcy? Czy można zrezygnować z jego przyjęcia? Czym jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza i kiedy warto się na nie zdecydować? W dalszej części przygotowanego przez nas wpisu postaramy się odpowiedzieć na te pytania.

Czytaj więcej

sprawa rozwodowa

Czy w sprawach rozwodowych musi być powołany świadek?

Osoby przygotowujące się do wytoczenia powództwa o unieważnienie małżeństwa zastanawiają się, co zalicza się w poczet materiału dowodowego, jakie dokumenty należy przygotować. Powtarza się, że w każdej sprawie rozwodowej musi zostać powołany świadek. Czy to prawda?

Czytaj więcej

spotkanie biznesowe

Na czym polega przekształcenie spółki?

Prowadząc spółkę jawną, partnerską czy też spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością niekiedy istnieje konieczność nadania jej innej formy prawnej — przekształcenia z zachowaniem tożsamości majątkowej i podmiotowej. Jakie spółki można przekształcić? Jak wygląda przebieg zmiany formy prawnej spółki?

Czytaj więcej

likwidacja

Co warto wiedzieć na temat rozwiązania spółki?

Rozwiązanie spółki wiąże się z wypisaniem jej z KRS, po czym traci ona zdolność sądową i przestaje istnieć, czyli prowadzić przedsiębiorstwo. Uchwała o jej likwidacji może zostać podjęta przez wspólników w każdym czasie trwania działalności. W trakcie rozwiązania stosowane są odpowiednie przepisy dotyczące stosunków wewnętrznych oraz zewnętrznych spółki.

Czytaj więcej

para u prawnika

Jak znieść współwłasność?

Współwłasność stanowi o tym, że dana rzecz należy w sposób niepodzielny do wszystkich współwłaścicieli. Co warto podkreślić jej przedmiotem, jest jedna rzecz ruchoma, nieruchomość lub inne prawo, a nie zespół różnych rzeczy, choć zdarza się, że jest to np. gospodarstwo wraz z przynależącymi doń zabudowaniami i uposażeniem. Czy można znieść współwłasność? Jak ją przeprowadzić zgodnie z prawem?

Czytaj więcej

prawnik w firmie

Na czym polega obsługa prawna firm?

Pojęcie obsługi prawnej w kontekście przedsiębiorstw oznacza stałą współpracę z wybraną kancelarią prawną. W jakich dokładnie celach jest ona nawiązywana oraz co zazwyczaj wchodzi w jej zakres?

Czytaj więcej

windykacja

Czym jest windykacja przedsądowa?

Generalnie rzecz biorąc, windykacja jest ogółem działań, które mają na celu odzyskanie przez wierzyciela od dłużnika winnej należności. Załatwianie tego procesu może przebiegać bez większych komplikacji lub z większymi komplikacjami. W tym drugim wypadku może się nawet skończyć w sądzie. Istnieje jednak także możliwość, żeby rozwiązać sprawę polubownie. Stosuje się w tym celu procedurę zwaną windykacją przedsądową.

Czytaj więcej