Szybki kontakt: +48 501 715 393

Ignorantia Juris Nocet

Prawo cywilne, gospodarcze i rodzinne

Kancelaria, w ramach prawa cywilnego, podejmuje się spraw:

 • o zapłatę,
 • spadkowych,
 • dotyczących nieruchomości - w tym spraw o zasiedzenie, zniesienie współwłasności lub podział nieruchomości czy eksmisje;
 • egzekucyjnych,
 • z zakresu dóbr osobistych,
 • odszkodowawczych i o zadośćuczynienie,
 • z zakresu prawa konsumenckiego.

 

Prawo gospodarcze

Realizowane przez Kancelarię usługi w ramach prawa gospodarczego obejmują:

 • obsługę prawną przy zakładaniu spółek prawa handlowego,
 • sporządzanie dokumentów związanych z działalnością podmiotów gospodarczych - w tym m.in. sporządzanie projektów umów, spółek, statutów i regulaminów,
 • obsługę prawną posiedzeń spółek, wspólnot mieszkaniowych czy spółdzielni.

 

Obsługa z zakresu prawa rodzinnego

W ramach obsługi z zakresu prawa rodzinnego prowadzimy sprawy o rozwód, separację i alimenty. Ponadto zajmujemy się sprawami:

 • o podział majątku,
 • z zakresu władzy rodzicielskiej,
 • o kontakty między rodzicami a dziećmi,
 • o ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa,
 • o przysposobienie.

 

Wieczne pióro