Szybki kontakt: +48 501 715 393

Ignorantia Juris Nocet

Prawo administracyjne

Udzielamy porad prawnych w zakresie prawa administracyjnego. Pomagamy przy sprawach związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości oraz opiniujemy umowy związane z ich nabywaniem i zbywaniem. Przygotowujemy wnioski o rozpoczęcie postępowań administracyjnych. Sporządzamy opinie z zakresu prawa materialnego. Reprezentujemy Klientów przed sądem i organami administracji państwowej. Zapewniamy wsparcie na każdym etapie procedur administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Służymy pomocą przy sporządzaniu różnego rodzaju pism, podań i wniosków. Opiniujemy też projekty Klientów. Udzielamy porad dotyczących uzyskania koncesji, licencji i zezwoleń. Pomagamy Klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym.

W ramach prawa administracyjnego kancelaria świadczy usługi takie jak:

  • reprezentowanie klientów w postępowaniach administracyjnych,
  • pisanie zażaleń na postanowienia oraz odwołań od decyzji,
  • reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowo-administracyjnych.

 

Kodeks prawa administracyjnego

Składanie środków odwoławczych

Zajmujemy się przygotowywaniem i składaniem środków odwoławczych: zażaleń, odwołań i skarg dotyczących postanowień decyzji administracyjnych. Sporządzamy wnioski o wznowienie postępowań i o stwierdzenie nieważności decyzji. Przygotowujemy kompletną dokumentację i dostarczamy do odpowiednich organów. Zapraszamy osoby fizyczne i prawne, które potrzebują opinii prawnej, pomocy lub reprezentacji przed organami państwowymi w sprawach z zakresu prawa administracyjnego.