Szybki kontakt: +48 501 715 393

Ignorantia Juris Nocet

Prawo pracy

Prawo pracy reguluje stosunki pracowników i pracodawców. Zajmujemy się pomocą przy zawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy. Doradzamy w sprawach związanych z zatrudnieniem, urlopami oraz zwolnieniami lekarskimi. Opiniujemy i przygotowujemy dokumenty dotyczące rozwiązania stosunku pracy oraz projekty umów o pracę i o zakazie konkurencji. Pomagamy w przypadku niezgodnych z przepisami zwolnień dyscyplinarnych i nieuzasadnionych wypowiedzeń umów, a także umów rozwiązanych z pracownikami objętymi ochroną, takimi jak kobiety w ciąży i osoby w wieku przedemerytalnym. Udzielamy pomocy w przywróceniu do pracy, otrzymaniu odpraw pieniężnych oraz pensji należnych za przepracowanie nadgodziny. Reprezentujemy również Klientów przed sądem. Prawo pracy obejmuje też sprawy związane z dyskryminacją w pracy. W przypadku wystąpienia tego typu zdarzenia, pracownik ma prawo ubiegać się o odszkodowanie.

 

Arkusz do wypełnienia

Prawo ubezpieczeń społecznych

Prawo ubezpieczeń społecznych związane jest z prawem pracy, ponieważ dotyczy m.in. świadczeń takich jak: wynagrodzenie chorobowe, ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe. Prawo ubezpieczeń pracowniczych obejmuje tematykę ubezpieczeń rentowych i emerytalnych. Zajmujemy się sprawami wypadków w pracy, dochodzenia roszczeń i reprezentacją przed organami rentownymi. Naszą ofertę kierujemy zarówno do pracowników, jak i pracodawców.

 

Usługi dotyczące prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Zakres usług dotyczących prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w kancelarii obejmuje:

  • reprezentowanie klientów w sporach sądowych z zakresu prawa pracy,
  • dochodzenie roszczeń w sprawach pracowniczych,
  • sporządzanie pism z zakresu prawa pracy,
  • pisanie odwołań od organów rentowych
  • oraz reprezentowanie Klientów w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.