Szybki kontakt: +48 501 715 393

Ignorantia Juris Nocet

Jak uzyskać prawo do opieki nad dzieckiem?

Po rozwodzie należy również ustalić, kto i w jakim zakresie będzie sprawował opiekę nad dzieckiem. W sytuacjach, gdy rodzice nie są w stanie porozumieć się co do dobra własnego potomstwa, rola sądu i odpowiednich instytucji może okazać się nieunikniona. Jakie są kluczowe aspekty procesu ubiegania się o opiekę nad dzieckiem?

 

Proces dochodzenia prawa do opieki nad dzieckiem

Aby uzyskać prawo do opieki nad dzieckiem, konieczne jest złożenie wniosku sądowego oraz udowodnienie, że spełnia się wymagane kryteria. Polskie prawo reguluje tę kwestię szczegółowo i wymaga od rodzica, który stara się o opiekę, m.in. wykazania stabilnych warunków bytowych oraz zdolności do właściwego podejmowania decyzji dotyczących wychowania i opieki nad dzieckiem.

Należy zacząć od złożenia odpowiedniego pozwu lub wniosku o uregulowanie kontaktów z dzieckiem w sądzie rodzinnym. Następnie przeprowadza się postępowanie dowodowe, które może obejmować przesłuchanie stron, przesłuchiwanie świadków, a także zgromadzenie opinii biegłych psychologów czy psychiatrów. Na podstawie zebranych dowodów oraz oceny sytuacji sąd będzie podejmował decyzje o przyznaniu prawa do opieki bądź odrzuceniu wniosku danej osoby. W związku z tym można skorzystać z pomocy kancelarii adwokackiej. W Działdowie swoje usługi świadczy m.in. Kancelarii Radcy Prawnego Magdaleny Rząp.

 

Kryteria oceny zdolności do opieki nad dzieckiem

W procesie dochodzenia prawa do opieki kluczowe znaczenie ma ocena każdej ze stron pod kątem zdolności do zapewnienia dziecku odpowiednich warunków do życia i rozwoju. Kryteria takie obejmują stabilne warunki materialne i emocjonalne, zdolność do utrzymania stałego i należytego kontaktu z dzieckiem, umiejętność dbania o jego potrzeby fizyczne, emocjonalne oraz społeczne, a także zdolność do podejmowania właściwych decyzji związanych z wychowaniem dziecka.

Sąd ocenia zdolność rodzica do opieki nad dzieckiem na podstawie tzw. przesłanek faktycznych, które mogą obejmować takie aspekty jak współpraca z drugim rodzicem, sposób realizowania obowiązków wobec pociechy, historia ewentualnych konfliktów lub przemocy w rodzinie. Ponadto sąd może uwzględnić również zdanie samego dziecka, o ile jest ono w stanie wyrazić swoje preferencje i uczucia w stosunku do rodziców.