Szybki kontakt: +48 501 715 393

Ignorantia Juris Nocet

Jak uzyskać stwierdzenie nabycia spadku?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz ze śmiercią właściciela posiadany przez niego majątek przechodzi na rzecz jego najbliższych krewnych w zależności od stopnia ich pokrewieństwa na zasadach określonych w kodeksie cywilnym albo trafia do osób, które zostały wymienione w sporządzonym zawczasu testamencie. W zależności od sytuacji spadkobiercami mogą więc zostać zarówno członkowie rodziny, jak i osoby fizyczne całkowicie obce testatorowi, a także osoby prawne np. wszelkiego rodzaju fundacje. W sprawach związanych z dziedziczeniem istotne będzie więc właściwe stosowanie prawa spadkowego. W Działdowie w tym obszarze specjalizuje się Kancelaria Radcy Prawnego Magdaleny Rząp, oferująca pomoc w załatwianiu wszystkich spraw spadkowych, w tym uzyskiwaniu stwierdzenia nabycia spadku.

 

Co trzeba wiedzieć o stwierdzeniu nabycia spadku?

Nabycie spadku to potwierdzenie faktu jego objęcia przez określone osoby. Pozwala ono na ustalenie wysokości udziałów poszczególnych spadkobierców w masie spadkowej oraz rozdzielenie stanowiącego ją majątku między nich. Uzyskanie dokumentu stwierdzającego nabycie spadku daje możliwość uregulowania statusu prawnego otrzymanych na drodze dziedziczenia rzeczy np. przez wpisanie nowego posiadacza w księdze wieczystej, gdy chodzi o nieruchomość, czy uwidocznienie właściciela w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Procedura z tym związana może polegać na skorzystaniu z pomocy notariusza albo wzięciu udziału w postępowaniu sądowym.

 

Sądowe postanowienie o nabyciu spadku i notarialne poświadczenie dziedziczenia

By móc uzyskać sądowe potwierdzenie nabycia spadku należy złożyć wniosek w sądzie rejonowym, właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego. Wiąże się to z określeniem kręgu spadkobierców oraz wskazaniem przysługujących im według wnioskodawcy udziałów. Inną opcją będzie uzyskanie notarialnego poświadczenia dziedziczenia. W tym przypadku konieczna jest jednak zgoda osób uprawnionych do objęcia spadku co do kręgu spadkobierców oraz co do wysokości przypadających im udziałów. Uzyskanie dokumentu jest możliwe tylko wówczas, gdy wszyscy uprawnieni osobiście stawią się przed notariuszem.