Szybki kontakt: +48 501 715 393

Ignorantia Juris Nocet

Kiedy warto rozważyć rozdzielność majątkową?

Zawarcie małżeństwa oznacza dla wstępujących w ten związek osób sporo konsekwencji prawnych pojawiających się w wielu różnych obszarach, w tym kwestiach majątkowych. Obowiązujące przepisy dają tu jednak dość dużą swobodę i pozwalają obu osobom na dopasowanie ustroju majątkowego do swej sytuacji osobistej oraz zawodowej, a także planów czy przewidywanego rozwoju wypadków, jeśli chodzi o karierę bądź podejmowane wyzwania. Mechanizmem, który to umożliwia, jest zdecydowanie o rozdzielności majątkowej. W Działdowie można to zrobić, uzyskując fachowe wsparcie w Kancelarii Radcy Prawnego Magdaleny Rząp. Przyjrzyjmy się bliżej sprawom związanym z majątkiem małżeństwa.

 

Co trzeba wiedzieć o rozdzielności majątkowej?

Z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami z mocy prawa tworzy się wspólnota majątkowa. Oznacza ona, że wszystkie środki uzyskiwane w ramach wykonywanej pracy zawodowej czy prowadzenia działalności gospodarczej wchodzą do powstałego majątku wspólnego. Zasilać będą go również zyski ze wspólnie posiadanych pieniędzy, ruchomości i nieruchomości, lokat czy papierów wartościowych. Poza nim istnieje także majątek osobisty małżonków, w którym znajdują się wcześniej posiadane rzeczy i środki pieniężne oraz prawa majątkowe. Jest on powiększany o otrzymywane spadki, darowizny, a także odszkodowania czy przychody z tytułu praw autorskich i patentowych. Przepisy dopuszczają jednak zmiany w tym zakresie i rozszerzenie majątku wspólnego o konkretne składniki, wyłączenie ich z niego, a także całkowite jego zniesienie oraz dokonanie podziału.

 

Jak i kiedy dokonuje się podziału majątku?

Zniesienie wspólnoty majątkowej i podział majątku wspólnego może nastąpić m.in. w wyniku zawarcia majątkowej umowy małżeńskiej, podpisywanej w formie aktu notarialnego. Najczęściej następuje to w przypadku rozpoczynania przez jedno z małżonków działalności gospodarczej, co wiąże się z pewnym ryzykiem poniesienia strat, a także wówczas, gdy planuje się wystąpienie o rozwód. Wiele osób zmienia ustrój majątkowy małżeństwa z uwagi na kwestie podatkowe czy konieczność upublicznienia swego stanu posiadania z racji pełnionej funkcji.