Szybki kontakt: +48 501 715 393

Ignorantia Juris Nocet

Jak ustalić wysokość alimentów?

Prawo nie określa widełek, które odnosiłyby się do wysokości alimentów. Oznacza to, że nie ma ani górnej, ani dolnej granicy tego świadczenia. Wbrew pozorom nie da się oszacować orientacyjnej kwoty na podstawie np. wieku dziecka. Wszystko zależy bowiem wyłącznie od indywidualnych okoliczności towarzyszących danej sprawie. Co sąd bierze pod uwagę w toku postępowania? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz poniżej.

 

Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko?

W toku postępowania brane są pod uwagę dwa czynniki. Są to:

  • usprawiedliwione potrzeby dziecka,
  • możliwości zarobkowe osoby, która ma płacić alimenty.

Pierwsze kryterium nie jest tożsame ze wszystkimi możliwymi wydatkami łożonymi na dziecko. Chodzi o takie koszta, które są rzeczywiście konieczne. Nie są więc nimi np. luksusowe zakupy. Do tego grona można zaliczyć kwoty powiązane z utrzymaniem, edukacją, rozwojem, wypoczynkiem czy leczeniem. Gwoli przykładu są to wydatki na podręczniki, kolonie, ubrania, zajęcia pozalekcyjne czy rozrywkę.

Zajmując się prawem rodzinnym w Działdowie, doskonale wiemy, że każde dziecko ma inny zakres potrzeb. Przykładowo, osoba z niepełnosprawnością może potrzebować kosztownego, specjalistycznego leczenia. Z kolei uczeń, który ma trudności w nauce, będzie musiał korzystać z większej liczby zajęć dodatkowych, np. korepetycji z matematyki.

W kontekście drugiego kryterium trzeba wskazać, że nie chodzi tu o rzeczywiste zarobki w skali miesiąca. Sąd bierze bowiem pod uwagę możliwości zarobkowe pozwanego. Aby je oszacować, analizie poddaje się jego wykształcenie, doświadczenie, a także przeciętne wynagrodzenie wśród osób o zbliżonych kwalifikacjach. Uwzględnia się również posiadany przez niego majątek, który w razie potrzeby można spieniężyć.