Szybki kontakt: +48 501 715 393

Ignorantia Juris Nocet

Co zrobić dziedzicząc spadek zadłużonego spadkodawcy?

Wraz ze spadkiem można odziedziczyć po zmarłym zarówno aktywa, jak i pasywa. Niekoniecznie więc przyjęcie masy spadkowej jest korzystne dla spadkobiercy. Tylko co zrobić, kiedy dziedziczy się spadek zadłużonego spadkodawcy? Czy można zrezygnować z jego przyjęcia? Czym jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza i kiedy warto się na nie zdecydować? W dalszej części przygotowanego przez nas wpisu postaramy się odpowiedzieć na te pytania.

 

Czy można odrzucić spadek?

Zgodnie z kodeksem cywilnym spadkobierca ma prawo do tego, by przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste). Może również przyjąć pozostawioną po zmarłym masę spadkową z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza). Nie każdy jednak wie, że spadek można także odrzucić, zrzekając się tym samym wszelkich praw, a nawet ewentualnych przywilejów wynikających z dziedziczenia.

Warto jednak pamiętać o terminach. Prawo spadkowe umożliwia odrzucenie spadku przypadającego spadkobiercy po zadłużonym spadkodawcy, natomiast kluczowe jest złożenie odpowiedniego oświadczenia we wskazanym w ustawie terminie. Zgodnie z art. 1015. Kodeksu cywilnego oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

 

Kiedy warto przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza?

W wybranych przypadkach przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza okazuje się korzystne dla spadkodawcy. Na przyjęcie pozostawionej po zmarłym masy spadkowej z ograniczeniem odpowiedzialności za długi decydują się zazwyczaj te osoby, które mają pewność bądź domniemają, że wraz z długami po zmarłym otrzymają one w spadku majątek przewyższający swoją wartością istniejące pasywa.