Szybki kontakt: +48 501 715 393

Ignorantia Juris Nocet

Czym jest windykacja przedsądowa?

Generalnie rzecz biorąc, windykacja jest ogółem działań, które mają na celu odzyskanie przez wierzyciela od dłużnika winnej należności. Załatwianie tego procesu może przebiegać bez większych komplikacji lub z większymi komplikacjami. W tym drugim wypadku może się nawet skończyć w sądzie. Istnieje jednak także możliwość, żeby rozwiązać sprawę polubownie. Stosuje się w tym celu procedurę zwaną windykacją przedsądową.

Jak sama nazwa wskazuje, windykacja przedsądowa wydarza się jeszcze zanim strony zdążą się spotkać w sądzie. Składa się na nią szereg działań, które mają na celu skłonić dłużnika, aby uregulował świadczenie w sposób dobrowolny, bez nacisku ze strony organów władzy sądowniczej. W celu uzyskania takiego stanu stosuje się cały repertuar środków.

 

Kolejne kroki

Żeby nakłonić dłużnika do spłaty zobowiązania, należy postępować według dobrze sprawdzonych kroków. Najpierw powinno się wykonać telefon, aby ustalić, jakie właściwie są przyczyny opóźnienia i jaki jest planowany termin płatności. Następnie trzeba nieco poczekać. Jeżeli dłużnik nie będzie skory do tego, żeby wywiązywać się z zapłaty, można mu się przypomnieć, zapewniając o dalszej woli współpracy. Ważne jest, aby dłużnik odczuł, że jesteśmy pokojowo nastawieni i nie chcemy się z nim konfliktować. Być może pomoże to w odniesieniu pożądanego skutku. Dlatego należy być cierpliwym. Kiedy dłużnik nie odpowie po raz pierwszy, warto ustalić mu nowy termin.

Jeżeli jednak osoba notorycznie nie będzie chciała iść na współpracę, trzeba zastosować poważniejsze środki. Na przykład sięgnąć po przedsądowe wezwanie do zapłaty. Tego rodzaju rozwiązanie ma na celu pomóc dłużnikowi w przyjęciu właściwej perspektywy. Jeżeli będzie miał on przed sobą wizję, iż może skończyć przed sądem, zaistnieje prawdopodobieństwo, iż spręży się i zdobędzie środki potrzebne na spłatę długu. Kijowi musi jednak towarzyszyć marchewka. Poza tym, że powinno się zastosować środki ostrzegawcze, jednocześnie można zapewnić, że w przypadku uregulowania należności odstąpi się od regulowania spraw drogą sądową.