Szybki kontakt: +48 501 715 393

Ignorantia Juris Nocet

Czy w sprawach rozwodowych musi być powołany świadek?

Osoby przygotowujące się do wytoczenia powództwa o unieważnienie małżeństwa zastanawiają się, co zalicza się w poczet materiału dowodowego, jakie dokumenty należy przygotować. Powtarza się, że w każdej sprawie rozwodowej musi zostać powołany świadek. Czy to prawda?

 

Świadkowie w sprawach o rozwód. Czy muszą być powołani?

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w przepisach regulujących postępowanie w sprawach rozwodowych. Podstawowe kwestie związane z zawieraniem i rozwiązywaniem związku małżeńskiego zawiera Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ale szczegółowa ich regulacja pod względem procesowym znajduje się w Kodeksie postępowania cywilnego.

Zgodnie z art. 441 Kodeksu postępowania cywilnego, postępowanie dowodowe ma przede wszystkim na celu ustalenie okoliczności dotyczących rozkładu pożycia, jak również okoliczności dotyczących dzieci stron i ich sytuacji, a w razie uznania powództwa – także przyczyn, które skłoniły do tego stronę pozwaną.

Jednak zgodnie z art.  442, jeżeli pozwany uznaje żądanie pozwu, a małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może ograniczyć postępowanie dowodowe do przesłuchania stron. Takie sprawy rozwodowe kończą się uznaniem żądania pozwu – oboje małżonkowie zeznają, że rozkład pożycia małżeńskiego rzeczywiście nastąpił.

Postępowanie dowodowe obejmuje materiał poświadczający rozpad wspólnoty fizycznej i gospodarczej między małżonkami – przykładowo dokumenty wskazujące na osobne zamieszkiwanie stron. Żaden przepis nie wskazuje na konieczność powoływania świadków. Sąd może jednak uznać, że świadek może być niezbędny, aby z pewnością stwierdzić trwały i ciągły rozkład pożycia małżeńskiego. Dodatkowo jednak zawsze niezbędny będzie świadek do udowodnienia winy którejś ze stron, kiedy rozwiązanie małżeństwa następuje z orzeczeniem o winie.