Szybki kontakt: +48 501 715 393

Ignorantia Juris Nocet

Co warto wiedzieć na temat rozwiązania spółki?

Rozwiązanie spółki wiąże się z wypisaniem jej z KRS, po czym traci ona zdolność sądową i przestaje istnieć, czyli prowadzić przedsiębiorstwo. Uchwała o jej likwidacji może zostać podjęta przez wspólników w każdym czasie trwania działalności. W trakcie rozwiązania stosowane są odpowiednie przepisy dotyczące stosunków wewnętrznych oraz zewnętrznych spółki.

 

Co warto wiedzieć na temat rozwiązania spółki?

Likwidacja spółki w zależności od jej rodzaju jest przeprowadzana inaczej. Proces i różni się pewnymi kwestiami. Rozwiązanie spółki następuje z chwilą jej wykreślenia z rejestru przedsiębiorców w KRS. Po wykonaniu tej czynności następuje zakończenie działalności. Decyzja musi być podjęta jednomyślnie, jeśli jeden ze wspólników nie wyraża zgody, na rozwiązanie spółki, należy zwrócić się do sądu, który wydaje wyrok orzekający w tej sprawie. Kancelaria Radcy Prawnego, jak np. Magdaleny Rząp, pomaga w zakresie likwidacji spółek, więc decydując się na ten krok, warto zwrócić się do prawnika, który przeprowadzi całą procedurę, która bywa skomplikowana. Pomoc polega na przygotowaniu projektu aktu notarialnego; złożenie do KRS wniosku o wpisanie otwarcia likwidacji, zgłoszenie do publikacji w MSiG ogłoszenia o rozpoczęciu likwidacji spółki; zgłoszenie w US tego faktu oraz prowadzenie i koordynowanie procesu.

 

Dlaczego warto zawiesić działalność spółki?

Zanim wspólnicy zdecydują o rozwiązaniu przedsiębiorstwa, warto przemyśleć decyzję i zastanowić się nad zawieszeniem spółki. Każdy biznes przechodzi kryzys, szczególnie w dzisiejszych czasach. Wstrzymać prowadzenie działalności mogą podjąć spółki prawa handlowego, które dzielą się na spółki osobowe (spółka jawna, partnerska, komandytowa oraz komandytowo-akcyjna) oraz kapitałowe. (z o.o. oraz akcyjna). Należy złożyć wniosek na formularzu KRS-Z62, NIP-2 w urzędzie skarbowym; druk RG-1 do GUS-u, a w razie potrzeby odpowiednie dokumenty do ZUS-u. Trzeba załączyć również uchwałę wspólników lub zarządu i oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników.